Prokrastinace a jak se jí vyvarovat

Problém odkládání různých pracovních úkolů a činností na další dny není většině lidí neznámý. Chronická tendence odkládat výkon určitých povinností se nazývá prokrastinace. Stejně nepříjemným jako plnění úkolů se zdá být i tento termín samotný. Pochází z latinského slova „pro crastinus“ neboli „patřící zítřku“.

Prokrastinace tedy postihuje osoby, které nejsou schopné donutit se splnit uloženou povinnost včas a vše odkládají až na poslední chvíli. Obvykle se objevuje ve věku mladé dospělosti, jedná se o častý problém studujících.

Důvody prokrastinace

Příčinou prokrastinace může být příliš složitý úkol a s ním související obavy, že jej nezvládneme adekvátně splnit. Spouštěčem bývá i nedostatek času či informací o dané problematice, podceňování se, podléhání jiným lákavým činnostem, nechuť k úkolu, strach z hodnocení, špatně naplánovaný čas a bezradnost, odkud vlastně činnost začít.

U každého člověka způsobuje odkládání úkolu trochu jiné pocity. Někdo se cítí vinnen, že na úkolu nepracuje a bojí se neúspěchu, je zklamán sám sebou. Naopak někdo se k úkolu nedostane jen proto, že jej práce prostě nebaví a raději činní cokoliv jiného. Stále však věří, že úkol stihne ještě včas udělat.

Jak problém řešit?

Pokud chcete celou situaci zvládnout sami, je možné uvést pár doporučení, které vám mohou v boji s prokrastinací pomoci.

Snažte se soustředit

Sledujte sami sebe a v době, kdy zpozorujete, že se přestáváte na úkol soustředit, snažte se opět přimět k plné koncentraci. Nenechte se rozptylovat televizí, jídlem či neustálým brouzdáním na internetu.

Vhodné rozdělení úkolů

Pokud máte před sebou složitý úkol, rozdělte si jej na menší povinnosti. Dopřejte si po vypracování každé části malou pauzu, uvařte si kafe či chvilku relaxujte. Slibte si tedy pomyslné odměny. Snadno tak dojdete až k definitivnímu naplnění požadované činnosti. Můžete si též pořídit diář, plánovat, co který den uděláte, a pak s radostí odškrtávat splněné.

Stanovení priorit

Pokud se toho na vás v poslední době valí více a vy se v tom začínáte pomalu ztrácet, sepište si seznam. Uveďte do něj, jaké povinnosti jsou na prvním místě, a napište si, do kdy je nutné, abyste dané činnosti vykonali.

Vyhledejte odborníka

Jestliže máte pocit, že boj s prokrastinací sami nezvládnete, můžete se obrátit na odbornou psychologickou poradnu. I tak se dá tento problém řešit. Vyzkoušet nejprve řešení vlastní snahou je jistě snazší a levnější, ale v mnoha ohledech pro vás samé také bolestivější. Neopomínejte, že řešení prokrastinace nebude okamžité. Stejně jako máte naučen určitý zvyk, jak odkládat úkoly, musíte si pomalu odvyknout a začít řešit povinnosti zcela jiným postupem.

 

Trpíte prokrastinací? Jak se s ní vyrovnáváte?

Prokrastinace a jak se jí vyvarovat patří do témat
  • Nic nového pod sluncem! roman 03.06.2013 09:18:23

    Trochu s úsměvem se dočítám, jak se dannou problematikou zabývají celé týmy vzdělanců na univerzitách. A jak je potřebné zvýšit svou efektivitu v dnešní společnosti orientovanou jednoznačně "na výkon". Myslím, že to je právě ten problém!!! Společnost výkonu a spotřeby bude vždy generovat celé "legie méně úspěšných a unavených lidí"! Druhý hřích ze sedmero velkých hříchů v rámci křesťanství se jmenuje "akédia". Akédia, aneb jakási malátnost na povrchu, a jakési zoufalství uvnitř, není ničím jiným než prokrastinací! Znali ji velice dobře již první křesťanští poustevníci a mniši pod názvem "polední démon". Také jejich léčba šla mnohem hloubjeji a důsledněji ke kořenům problému, než dnešní "bojovníci s prokrastinací". Jedním s kořenů je bezpochyb fakt, že člověk nepřišel na svět jenom proto, aby se stále jen někde prosazoval, podával skvělé výkony, byl prostě "In", ale že svůj život může žít pro druhé... a to vše v souladu s řádem stvoření, řádem přírody!

  • Není to lenost Blanche 08.03.2011 19:23:59

    Jo kdyby to byla jen lenost, tak si s tím poradím. Ale líná nejsem. Naopak když se mám učit, je doma vše hotové, psi vyvenčení, navaříno, napečíno, zašito, umytá okna.....

  • 14.02.2011 10:07:07

    Mám takovej dojem, že prokrastinaci (mně se to slovo líbí) máme asi všichni. Netušil jsem, že se lenost jmenuje tak vznešeně...

Přidat příspěvek k tématu ???

* Povinné pole

Rozvoj osobnosti patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Rozvoj osobnosti

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku