Asertivita není agresivita

Asertivita je způsob komunikace a celkového jednání, při kterém člověk vyjadřuje a prosazuje otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní, ani druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty k druhým lidem. Jde o důležitou komunikační dovednost, která nám může být v mnoha situacích ku prospěchu.

Autorem metody je Američan A. Salter. Pojem asertivita se do češtiny nejčastěji překládá jako sebeprosazení. Odlišuje se od dalších stylů chování - pasivity a agresivity.

Zatímco pasivní lidé nebrání svoje názory a často se nechávají manipulovat těmi agresivnějšími, agresivní jedinci naopak nerespektují názory ostatních a při prosazování vlastních stanovisek neberou ohledy na druhé.

Osoba, která komunikuje asertivně, se nebojí vyslovit svoje myšlenky ani přesvědčovat své okolí, ale respektuje ostatní a jejich stanoviska. Proti agresivním útokům se dovede bránit.

V čem mi může asertivita pomoci?

 • Lépe se vyrovnávat se zátěžovými životními situacemi
 • Zbavit se přehnané sebekritičnosti, získat přiměřené sebevědomí
 • Odmítnout bez pocitu viny a úzkosti
 • Nést odpovědnost za svůj život
 • Dokázat vést team
 • Nahlížet na situaci z více úhlů
 • Umět přijímat zpětnou vazbu
 • Řešit nepříjemné situace s nadhledem
 • Prosadit přiměřeným způsobem své názory
 • Zabránit manipulativnímu jednání druhých lidí
 • Nepodléhat nátlaku
 • Umět naslouchat
 • Obhajovat svá přání

Asertivní práva

Asertivní práva jednoznačně popisují, za jaké jednání se nemusíte stydět či jej vnímat jako agresivní, pokud jej konáte s ohledem na práva ostatních.

 • Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být za ně a jejich důsledky zodpovědný.
 • Mám právo neposkytovat žádné vysvětlení ani ospravedlnění svého jednání.
 • Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za problémy druhých.
 • Mám právo změnit svůj názor.
 • Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný.
 • Mám právo říci: „Já nevím."
 • Mám právo být nezávislý na dobré vůli druhých.
 • Mám právo dělat nelogická rozhodnutí.
 • Mám právo říci: „Já ti nerozumím."
 • Mám právo nebýt dokonalý. Mám právo říci: „Je mi to jedno."
 • Mám právo se sám rozhodnout, zda budu jednat asertivně, nebo ne.

Techniky asertivního jednání

Existuje více technik, jejichž jádrem je právě asertivní chování. Jako jednu z oblíbených lze uvést techniku „zaseklá gramofonová deska". Tu užíváme v případech, kdy chceme prosadit svůj oprávněný požadavek. Situace vypadá tak, že požadavek (či např. odmítnutí nějaké nabídky) jednoznačně definujeme a stále dokola opakujeme. Tím obvykle přimějeme danou osobu k tomu, aby náš názor vnímala a následně na něj brala ohled.

 

Myslíte si, že je vám asertivní způsob chování vlastní? Vnímáte takové jednání u druhých jako vhodné či je vám spíše nepříjemné?

Asertivita není agresivita patří do témat
 • asertivní chování pavla 19.06.2010 07:47:39

  Všimla jsem si že jsem potřebovala vždy asertivního chování vůči lidem sobeckým a asertivním. Tito lidé naprosto nechápou, jak jim někdo může oponovat. Chce to pak jen využívat tzv. gramofonové desky, nepanikařit a hlavně se neomlouvat a brát svá slova zpět. Oponenti bývají v šoku, žasnou, kde se to ve vás bere a začnou konečně brát protivníka jako rovnocenného partnera.

 • jak na to-asertivita pavel 12.05.2010 15:28:57

  Mě pomohla knížka :

  Autoři: PhDr. Tomáš Novák, PhDr. Věra Capponi-ASERTIVNĚ DO ŽIVOTA

 • asertivně jajina 12.05.2010 15:22:46

  stačí se jen naučit asertivní desatero a pchopit o co jde,v jaké situaci použít,seženete i dost knížek ,nebo zajít do knihovny,i tady na netu je dost informací jak na to,určitě se toho nebojte.držím palce paní Pavlínko

 • asertivita markéta 12.05.2010 15:17:43

  asertivitě se člověk musí naučit, každodenně,pomalu ,jedno po druhém,dokud mu to nepřejde do krve pak už je to jako samozřejnost ,jako zvyk nad kterým nemusí přemýšlet ,už je to součástí jeho chování.Mě to jako neurotikovi hodně pomohlo,mám štasnejší klidnější život a lepší vztahy jak rodinné tak pracovní.I po zdravotní stránce jsem na tom lépe.Určitě se vyplatí tohle znát a trochu se cvičit .

 • jednání Pavlína 11.05.2010 21:24:01

  Podle mě může někomu asertivní chování připadat jako sobecké a drzé. Ale v podstatě se mi líbí ty vaše asertivní práva a docela bych se tak chtěla umět chovat.


Rozvoj osobnosti patří do témat

Adresář

Diskutujte na téma Rozvoj osobnosti

Píšeme jinde


Zdravě.cz na Facebooku